දකුණු පළාතේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මහ නගර සභා, නගර සභා සහ ප්‍රාදේශීය සභාවන්ට තේරී පත්ව සිටින ගරු නගරාධිපතිවරුන්, ගරු සභාපතිවරුන් ඇතුළු සමස්ත මහජන නියෝජිතයන් වෙනුවෙන් පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ආයතනය සංවිධානය කළ විශේෂ පුහුණු වැඩසටහනක් ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතන ශ්‍රවණාගාරයේදී පළාත් පාලන හා ස්වදේශ කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණ. එහිදී සභාව අමතමින් පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ඊ.එම්.ඊ.බී ඒකනායක මහතා අදහස් දැක්වූ අයුරු…