ඒ මහතා මීට පෙර 2010 වසරේදීද කෙටිකාලයක් මෙම ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ/ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ලෙස කටයුතු කර ඇත. පළපුරුදු නීති වෘත්තිකයෙකු මෙන්ම රාජ්‍ය ආයතන ගණනාවක සභාපති හා අධක්ෂ ධුර දරන ලද කෘතහස්ත විධායක නිලධාරියෙකි.

වැඩභාරගැනීමේ සුවිශේෂී අවස්ථාවට රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු හා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ගරු ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතාගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් නන්දන ජයසිංහ මහතා සහ පුද්ගලික ලේකම් ආර්.බී හේරත් යන මහත්වරුන්ද එක්වූහ.